'Culturen bestaan niet': Implicaties voor de rechtssociologische studie van sociale cohesie

Title'Culturen bestaan niet': Implicaties voor de rechtssociologische studie van sociale cohesie
Publication TypeConference Paper
Year of Publication2001
AuthorsW.M.J. van Binsbergen
Secondary TitleSeminar, Onderzoeksschool rechtssociologie en rechtsfilosofie, Universiteit van Amsterdam, vakgroep rechtssociologie, 2001
Date Published2001///
Publication Languageeng
Citation Key1461