Computers in Africa: Een bijdrage van uit de interculturele filosofie

TitleComputers in Africa: Een bijdrage van uit de interculturele filosofie
Publication TypeConference Paper
Year of Publication1998
AuthorsW.M.J. van Binsbergen
Secondary TitlePaper presented for the 'studiegroep Filosofie van Informatie en Communicatie Technologie Vakgroep Filosofie van Mens en Cultuur', Faculty of Philosophy', Erasmus University, Rotterdam, 18 October 1998
Date Published1998///
Publication Languageeng
KeywordsAfrica
Citation Key1294