Afrika-expertbijeenkomst : Ghana, Mali, Mozambique, Sierra Leone, Congo, Rwanda : 9 en 10 oktober 2000

TitleAfrika-expertbijeenkomst : Ghana, Mali, Mozambique, Sierra Leone, Congo, Rwanda : 9 en 10 oktober 2000
Publication TypeBook
Year of Publication2001
AuthorsN. Tellegen
Date Published2001///
PublisherMinistry of Foreign Affairs / African Studies Centre
Place PublishedThe Hague / Leiden
Publication Languageeng
Keywords2000, conference papers (form), Democratic Republic of Congo, foreign policy, Ghana, Mali, Mozambique, Netherlands, political conditions, political stability, Rwanda, Sierra Leone
Abstract

Op 9 en 10 oktober 2000 vond er in Den Haag een expertbijeenkomst plaats. Afrika-deskundigen uit Belgie" en Nederland, medewerkers van het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken en van het Afrika-Studiecentrum discussieerden twee dagen lang over de problemen en potenties van het continent. De experts was gevraagd achtergrondinformatie te verschaffen over lokale situaties ten behoeve van nadere formulering van het Nederlandse Afrika-beleid zoals neergelegd in de door de ministers opgestelde Afrika-notitie. Kernbegrippen van dit beleid zijn 'goed bestuur en goed beleid' en 'veiligheid en stabiliteit'. Besproken werd de situatie in een drietal redelijk stabiele landen en in drie landen gekenmerkt door ernstige vormen van instabiliteit. De betreffende drie stabiele landen zijn Ghana (inleidingen van Piet Konings, Bart van den Boom, Sjaak van der Geest), Mali (Meine Pieter van Dijk, Mirjam de Bruijn, Souleymane Sana) en Mozambique (Gerhard Seibert, Tamme Hansma). Sierra Leone (Stephen Ellis, Krijn Peters), Democratische Republiek Congo (Gert Kuiper, Filip de Boeck) en Rwanda (Pyt Douma, Saskia van Hoyweghen, Jeroen Corduwener) zijn de besproken landen die zich in een ernstige conflictsituatie bevinden of bevonden. Dit verslag bevat naast de inleidingen van vijftien van de achttien aanwezige Afrika-deskundigen een samenvatting van de belangrijkste discussiepunten en aanbevelingen.

Citation Key3080