10 jaar Werkgemeenschap Afrika 1979-1989

Title10 jaar Werkgemeenschap Afrika 1979-1989
Publication TypeBook
Year of Publication1990
AuthorsG.S.C.M. Hesseling
Pagination - 22
Date Published1990///
PublisherWerkgemeenschap Afrika/Afrika-Studiecentrum
Place PublishedLeiden
Publication Languageeng
ISBN Number90-70110-84-9
KeywordsAfrican studies, Netherlands
Abstract

De Werkgemeenschap Afrika is een landelijke organisatie van Afrikanisten in Nederland. Dit verslag over de periode 1979-1989 behandelt de oprichting van de Werkgemeenschap, de samenstelling van de diverse Werkgemeenschapscommissies, en de activiteiten van de Werkgemeenschap, waaronder het uitbrengen van advies over subsidieaanvragen voor onderzoek, samenwerking binnen en buiten Nederland op het gebied van de Afrikanistiek, het organiseren van conferenties, studiedagen en lezingen, en het in samenwerking met het Afrika-Studiecentrum uitgeven van een Nieuwsbrief/Newsletter. Hans van den Breemer schetst in het kort enkele toekomstige ontwikkelingen in het veld van het Nederlandse Afrika-onderzoek

Citation Key1614