Vacancies

Het Afrika-Studiecentrum, Universiteit Leiden, is een toonaangevend wetenschappelijk onderzoeksinstituut en informatiecentrum. Het ASCL is opgericht in 1947 en telt ca. 50 medewerkers. Het houdt zich bezig met multidisciplinair onderzoek naar Afrika. Daarnaast is het verzamelen en verspreiden van kennis en informatie over Afrika een belangrijke taak. Het ASCL doet dit o.a. door het publiceren van boeken en artikelen en het organiseren van seminars en conferenties. De organisatie kent een afdeling Onderzoek, een afdeling Bibliotheek, Documentatie en Informatie en een afdeling Ondersteunende Diensten.

M.i.v. 2 januari 2018 is er een vacature voor

Student-assistent Secretariaat (M/V)

15,2 uur per week

Kerntaken

 • Het uitvoeren van alle voorkomende secretariële en logistieke werkzaamheden in de organisatie
 • Ondersteunende activiteiten ten behoeve van onderzoekers en andere stafleden, zoals het regelen van reizen, visumaanvragen, bestellen van kantoorartikelen en catering
 • Schriftelijk/mondeling verstrekken van informatie, voeren van zakelijke correspondentie en het optreden als ontvangstpersoon
 • Beantwoorden telefoon
 • Ondersteunende activiteiten bij de organisatie van evenementen
 • Het mede coördineren van de jaarlijkse Africa Thesis Award
 • Notuleren van dienstraadvergaderingen (4x per jaar)

Profiel

 • Ingeschreven als student HBO of Universiteit gedurende de looptijd van de aanstelling  (strikte vereiste)
 • Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en Engelse taal
 • Kennis van Microsoft-computerprogramma’s (minimaal MS Word, MS Outlook)
 • Plannen en organiseren, zelfstandig en in teamverband kunnen werken, proactief, initiatiefrijk, representatief, discreet, stressbestendig, klantvriendelijk
 • Beschikbaarheid op woensdag en vrijdag (vaste werkdagen)

Wij bieden

Een afwisselende baan in een informele, wetenschappelijke omgeving.  

Voor het vaststellen van de hoogte van het salaris is naast de fase waarin de student zich binnen de opleiding bevindt (d.w.z. het cursusjaar van de student) ook het al of niet toegelaten zijn tot de masteropleiding bepalend. (min. 1.958 – max. 2.283 op full time basis). De aanstelling geldt voor 6 maanden met eventueel verlenging van telkens 6 maanden.

Reageren en informatie

Brief en CV vóór 8 december 2017 sturen naar:

Trudi Blomsma

Afrika-Studiecentrum Leiden

Postbus 9555

2300 RB Leiden

of per e-mail: asc@asc.leidenuniv.nl

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Trudi Blomsma of Rebecca Heijs, managementassistenten, tel: 071-527 3372.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.